Biến tần Schneider Altivar 71 (ATV71) chuyên dùng cho tải nâng hạ, thang máy... công suất 0.37kW đến 75kW.
Nhà sản xuất:
Biến tần Schneider
Results 1 - 20 of 28
«StartTrang trước12Trang sauEnd» Page 1 of 2

ATV71

Biến tần Schneider ATV71 0.37kW, 3P 220V

Biến tần Schneider ATV71 0.37kW, 3P 220V

Thông tin sản phẩm

Biến tần Schneider ATV71 0.75kW, 3P 220V

Biến tần Schneider ATV71 0.75kW, 3P 220V

Thông tin sản phẩm

Biến tần Schneider ATV71 1.5kW, 3P 220V

Biến tần Schneider ATV71 1.5kW, 3P 220V

Thông tin sản phẩm

Biến tần Schneider ATV71 11kW, 3P 220V

Biến tần Schneider ATV71 11kW, 3P 220V

Thông tin sản phẩm

Biến tần Schneider ATV71 11kW, 3P 380V.

Biến tần Schneider ATV71 11kW, 3P 380V.

Thông tin sản phẩm

Biến tần Schneider ATV71 15kW, 3P 220V

Biến tần Schneider ATV71 15kW, 3P 220V

Thông tin sản phẩm

Biến tần Schneider ATV71 15kW, 3P 380V.

Biến tần Schneider ATV71 15kW, 3P 380V.

Thông tin sản phẩm

Biến tần Schneider ATV71 18.5kW, 3P 220V

Biến tần Schneider ATV71 18.5kW, 3P 220V

Thông tin sản phẩm

Biến tần Schneider ATV71 18.5kW, 3P 380V.

Biến tần Schneider ATV71 18.5kW, 3P 380V.

Thông tin sản phẩm

Biến tần Schneider ATV71 22kW, 3P 220V

Biến tần Schneider ATV71 22kW, 3P 220V

Thông tin sản phẩm

Biến tần Schneider ATV71 22kW, 3P 220V

Biến tần Schneider ATV71 22kW, 3P 220V

Thông tin sản phẩm

Biến tần Schneider ATV71 22kW, 3P 380V.

Biến tần Schneider ATV71 22kW, 3P 380V.

Thông tin sản phẩm

Biến tần Schneider ATV71 30kW, 3P 220V

Biến tần Schneider ATV71 30kW, 3P 220V

Thông tin sản phẩm

Biến tần Schneider ATV71 30kW, 3P 380V.

Biến tần Schneider ATV71 30kW, 3P 380V.

Thông tin sản phẩm

Biến tần Schneider ATV71 37kW, 3P 220V

Biến tần Schneider ATV71 37kW, 3P 220V

Thông tin sản phẩm

Biến tần Schneider ATV71 37kW, 3P 380V.

Biến tần Schneider ATV71 37kW, 3P 380V.

Thông tin sản phẩm

Biến tần Schneider ATV71 3kW, 3P 220V

Biến tần Schneider ATV71 3kW, 3P 220V

Thông tin sản phẩm

Biến tần Schneider ATV71 45kW, 3P 220V

Biến tần Schneider ATV71 45kW, 3P 220V

Thông tin sản phẩm

Biến tần Schneider ATV71 45kW, 3P 380V.

Biến tần Schneider ATV71 45kW, 3P 380V.

Thông tin sản phẩm

Biến tần Schneider ATV71 4kW, 3P 220V

Biến tần Schneider ATV71 4kW, 3P 220V

Thông tin sản phẩm

«StartTrang trước12Trang sauEnd»Page 1 of 2
Copyright © 2019 Biến tần - bien tan 247.
Tel : 08.37658733 - Fax: 08.37658738 - Hotline : 0917949933 - Email : bientan@phuonglai.com