Biến tần Schneider Altivar 61 (ATV61) : ứng dụng cho bơm quạt. Công suất 0.75kW đến 630kW.
Nhà sản xuất:
Biến tần Schneider
Results 1 - 20 of 34
«StartTrang trước12Trang sauEnd» Page 1 of 2

ATV61

Biến tần Schneider ATV212 55kW, 3P 380V.

Biến tần Schneider ATV212 55kW, 3P 380V.

Thông tin sản phẩm

Biến tần Schneider ATV61 0.75kW, 3P 220V

Biến tần Schneider ATV61 0.75kW, 3P 220V

Thông tin sản phẩm

Biến tần Schneider ATV61 0.75kW, 3P 380V.

Biến tần Schneider ATV61 0.75kW, 3P 380V.

Thông tin sản phẩm

Biến tần Schneider ATV61 1.5kW, 3P 220V

Biến tần Schneider ATV61 1.5kW, 3P 220V

Thông tin sản phẩm

Biến tần Schneider ATV61 1.5kW, 3P 380V.

Biến tần Schneider ATV61 1.5kW, 3P 380V.

Thông tin sản phẩm

Biến tần Schneider ATV61 11kW, 3P 220V

Biến tần Schneider ATV61 11kW, 3P 220V

Thông tin sản phẩm

Biến tần Schneider ATV61 11kW, 3P 380V.

Biến tần Schneider ATV61 11kW, 3P 380V.

Thông tin sản phẩm

Biến tần Schneider ATV61 15kW, 3P 220V

Biến tần Schneider ATV61 15kW, 3P 220V

Thông tin sản phẩm

Biến tần Schneider ATV61 15kW, 3P 380V.

Biến tần Schneider ATV61 15kW, 3P 380V.

Thông tin sản phẩm

Biến tần Schneider ATV61 18.5kW, 3P 220V

Biến tần Schneider ATV61 18.5kW, 3P 220V

Thông tin sản phẩm

Biến tần Schneider ATV61 18.5kW, 3P 380V.

Biến tần Schneider ATV61 18.5kW, 3P 380V.

Thông tin sản phẩm

Biến tần Schneider ATV61 2.2kW, 3P 220V

Biến tần Schneider ATV61 2.2kW, 3P 220V

Thông tin sản phẩm

Biến tần Schneider ATV61 2.2kW, 3P 380V.

Biến tần Schneider ATV61 2.2kW, 3P 380V.

Thông tin sản phẩm

Biến tần Schneider ATV61 22kW, 3P 220V

Biến tần Schneider ATV61 22kW, 3P 220V

Thông tin sản phẩm

Biến tần Schneider ATV61 22kW, 3P 380V.

Biến tần Schneider ATV61 22kW, 3P 380V.

Thông tin sản phẩm

Biến tần Schneider ATV61 30kW, 3P 220V

Biến tần Schneider ATV61 30kW, 3P 220V

Thông tin sản phẩm

Biến tần Schneider ATV61 30kW, 3P 380V.

Biến tần Schneider ATV61 30kW, 3P 380V.

Thông tin sản phẩm

Biến tần Schneider ATV61 37kW, 3P 220V

Biến tần Schneider ATV61 37kW, 3P 220V

Thông tin sản phẩm

Biến tần Schneider ATV61 37kW, 3P 380V.

Biến tần Schneider ATV61 37kW, 3P 380V.

Thông tin sản phẩm

Biến tần Schneider ATV61 3kW, 3P 220V

Biến tần Schneider ATV61 3kW, 3P 220V

Thông tin sản phẩm

«StartTrang trước12Trang sauEnd»Page 1 of 2
Copyright © 2019 Biến tần - bien tan 247.
Tel : 08.37658733 - Fax: 08.37658738 - Hotline : 0917949933 - Email : bientan@phuonglai.com