Biến tần Schneider Altivar 32 ATV32, dùng cho tải bơm, quạt, băng tải, máy đóng gói, công suất 0.37kW đến 11kW.
Nhà sản xuất:
Biến tần Schneider
Results 1 - 13 of 13

ATV32

Biến tần Schneider ATV32 0.37kW, 3P 380V

Biến tần Schneider ATV32 0.37kW, 3P 380V

Thông tin sản phẩm

Biến tần Schneider ATV32 0.55kW, 3P 380V

Biến tần Schneider ATV32 0.55kW, 3P 380V

Thông tin sản phẩm

Biến tần Schneider ATV32 0.75kW, 3P 380V

Biến tần Schneider ATV32 0.75kW, 3P 380V

Thông tin sản phẩm

Biến tần Schneider ATV32 0.75kW, 3P 380V

Biến tần Schneider ATV32 0.75kW, 3P 380V

Thông tin sản phẩm

Biến tần schneider ATV32 1.1kW, 3P 380V

Biến tần schneider ATV32 1.1kW, 3P 380V

Thông tin sản phẩm

Biến tần schneider ATV32 1.5kW, 3P 380V

Biến tần schneider ATV32 1.5kW, 3P 380V

Thông tin sản phẩm

Biến tần Schneider ATV32 11kW, 3P 380V.

Biến tần Schneider ATV32 11kW, 3P 380V.

Thông tin sản phẩm

Biến tần Schneider ATV32 15kW, 3P 380V.

Biến tần Schneider ATV32 15kW, 3P 380V.

Thông tin sản phẩm

Biến tần schneider ATV32 2.2kW, 3P 380V

Biến tần schneider ATV32 2.2kW, 3P 380V

Thông tin sản phẩm

Biến tần Schneider ATV32 3kW, 3P 380V

Biến tần Schneider ATV32 3kW, 3P 380V

Thông tin sản phẩm

Biến tần Schneider ATV32 4kW, 3P 380V

Biến tần Schneider ATV32 4kW, 3P 380V

Thông tin sản phẩm

Biến tần Schneider ATV32 5.5kW, 3P 380V

Biến tần Schneider ATV32 5.5kW, 3P 380V

Thông tin sản phẩm

Biến tần Schneider ATV32 7.5kW, 3P 380V.

Biến tần Schneider ATV32 7.5kW, 3P 380V.

Thông tin sản phẩm

Copyright © 2019 Biến tần - bien tan 247.
Tel : 08.37658733 - Fax: 08.37658738 - Hotline : 0917949933 - Email : bientan@phuonglai.com