Biến tần Schneider Altivar 212 (ATV212). Chuyên dùng cho hệ thống HVAC, công suất 0.75kW đến 75kW
Nhà sản xuất:
Biến tần Schneider
Results 1 - 20 of 44
«StartTrang trước123Trang sauEnd» Page 1 of 3

ATV212

Biến tần Schneider ATV212 0.75kW, 3P 220V

Biến tần Schneider ATV212 0.75kW, 3P 220V

Thông tin sản phẩm

Biến tần Schneider ATV212 0.75kW, 3P 380V.

Biến tần Schneider ATV212 0.75kW, 3P 380V.

Thông tin sản phẩm

Biến tần Schneider ATV212 0.75kW, 3P 380V.

Biến tần Schneider ATV212 0.75kW, 3P 380V.

Thông tin sản phẩm

Biến tần Schneider ATV212 1.5kW, 3P 220V

Biến tần Schneider ATV212 1.5kW, 3P 220V

Thông tin sản phẩm

Biến tần Schneider ATV212 1.5kW, 3P 380V.

Biến tần Schneider ATV212 1.5kW, 3P 380V.

Thông tin sản phẩm

Biến tần Schneider ATV212 1.5kW, 3P 380V.

Biến tần Schneider ATV212 1.5kW, 3P 380V.

Thông tin sản phẩm

Biến tần Schneider ATV212 11kW, 3P 220V

Biến tần Schneider ATV212 11kW, 3P 220V

Thông tin sản phẩm

Biến tần Schneider ATV212 11kW, 3P 380V.

Biến tần Schneider ATV212 11kW, 3P 380V.

Thông tin sản phẩm

Biến tần Schneider ATV212 11kW, 3P 380V.

Biến tần Schneider ATV212 11kW, 3P 380V.

Thông tin sản phẩm

Biến tần Schneider ATV212 15kW, 3P 220V

Biến tần Schneider ATV212 15kW, 3P 220V

Thông tin sản phẩm

Biến tần Schneider ATV212 15kW, 3P 380V.

Biến tần Schneider ATV212 15kW, 3P 380V.

Thông tin sản phẩm

Biến tần Schneider ATV212 15kW, 3P 380V.

Biến tần Schneider ATV212 15kW, 3P 380V.

Thông tin sản phẩm

Biến tần Schneider ATV212 18.5kW, 3P 220V

Biến tần Schneider ATV212 18.5kW, 3P 220V

Thông tin sản phẩm

Biến tần Schneider ATV212 18.5kW, 3P 380V.

Biến tần Schneider ATV212 18.5kW, 3P 380V.

Thông tin sản phẩm

Biến tần Schneider ATV212 18kW, 3P 380V.

Biến tần Schneider ATV212 18kW, 3P 380V.

Thông tin sản phẩm

Biến tần Schneider ATV212 2.2kW, 3P 220V

Biến tần Schneider ATV212 2.2kW, 3P 220V

Thông tin sản phẩm

Biến tần Schneider ATV212 2.2kW, 3P 380V.

Biến tần Schneider ATV212 2.2kW, 3P 380V.

Thông tin sản phẩm

Biến tần Schneider ATV212 2.2kW, 3P 380V.

Biến tần Schneider ATV212 2.2kW, 3P 380V.

Thông tin sản phẩm

Biến tần Schneider ATV212 22kW, 3P 220V

Biến tần Schneider ATV212 22kW, 3P 220V

Thông tin sản phẩm

Biến tần Schneider ATV212 22kW, 3P 380V.

Biến tần Schneider ATV212 22kW, 3P 380V.

Thông tin sản phẩm

«StartTrang trước123Trang sauEnd»Page 1 of 3
Copyright © 2019 Biến tần - bien tan 247.
Tel : 08.37658733 - Fax: 08.37658738 - Hotline : 0917949933 - Email : bientan@phuonglai.com