Biến tần Powtran PI9200 dùng cho tải thông dụng, công suất lớn.
Nhà sản xuất:
Chọn nhà sản xuất
Results 1 - 20 of 29
«StartTrang trước12Trang sauEnd» Page 1 of 2

PI9200

Biến tần POWTRAN PI9200 110kW, 3P 380V

Biến tần POWTRAN PI9200 110kW, 3P 380V

Thông tin sản phẩm

Biến tần POWTRAN PI9200 11kW, 1P 220V

Biến tần POWTRAN PI9200 11kW, 1P 220V

Thông tin sản phẩm

Biến tần POWTRAN PI9200 11kW, 3P 380V

Biến tần POWTRAN PI9200 11kW, 3P 380V

Thông tin sản phẩm

Biến tần POWTRAN PI9200 132kW, 3P 380V

Biến tần POWTRAN PI9200 132kW, 3P 380V

Thông tin sản phẩm

Biến tần POWTRAN PI9200 132kW, 3P 380V

Biến tần POWTRAN PI9200 132kW, 3P 380V

Thông tin sản phẩm

Biến tần POWTRAN PI9200 15kW, 1P 220V

Biến tần POWTRAN PI9200 15kW, 1P 220V

Thông tin sản phẩm

Biến tần POWTRAN PI9200 15kW, 3P 380V

Biến tần POWTRAN PI9200 15kW, 3P 380V

Thông tin sản phẩm

Biến tần POWTRAN PI9200 15kW, 3P 380V

Biến tần POWTRAN PI9200 15kW, 3P 380V

Thông tin sản phẩm

Biến tần POWTRAN PI9200 160kW, 3P 380V

Biến tần POWTRAN PI9200 160kW, 3P 380V

Thông tin sản phẩm

Biến tần POWTRAN PI9200 160kW, 3P 380V

Biến tần POWTRAN PI9200 160kW, 3P 380V

Thông tin sản phẩm

Biến tần POWTRAN PI9200 18kW, 1P 220V

Biến tần POWTRAN PI9200 18kW, 1P 220V

Thông tin sản phẩm

Biến tần POWTRAN PI9200 18kW, 3P 380V

Biến tần POWTRAN PI9200 18kW, 3P 380V

Thông tin sản phẩm

Biến tần POWTRAN PI9200 18kW, 3P 380V

Biến tần POWTRAN PI9200 18kW, 3P 380V

Thông tin sản phẩm

Biến tần POWTRAN PI9200 18kW, 3P 380V

Biến tần POWTRAN PI9200 110kW, 3P 380V

Thông tin sản phẩm

Biến tần POWTRAN PI9200 22kW, 3P 380V

Biến tần POWTRAN PI9200 22kW, 3P 380V

Thông tin sản phẩm

Biến tần POWTRAN PI9200 22kW, 3P 380V

Biến tần POWTRAN PI9200 22kW, 3P 380V

Thông tin sản phẩm

Biến tần POWTRAN PI9200 30kW, 3P 380V

Biến tần POWTRAN PI9200 30kW, 3P 380V

Thông tin sản phẩm

Biến tần POWTRAN PI9200 30kW, 3P 380V

Biến tần POWTRAN PI9200 30kW, 3P 380V

Thông tin sản phẩm

Biến tần POWTRAN PI9200 37kW, 3P 380V

Biến tần POWTRAN PI9200 37kW, 3P 380V

Thông tin sản phẩm

Biến tần POWTRAN PI9200 37kW, 3P 380V

Biến tần POWTRAN PI9200 37kW, 3P 380V

Thông tin sản phẩm

«StartTrang trước12Trang sauEnd»Page 1 of 2
Copyright © 2019 Biến tần - bien tan 247.
Tel : 08.37658733 - Fax: 08.37658738 - Hotline : 0917949933 - Email : bientan@phuonglai.com