Biến tần Powtran PI9100 dùng cho tải thông dụng, công suất đến 7.5kW.
Nhà sản xuất:
Biến tần Powtran
Results 1 - 17 of 17

PI9100

Biến tần POWTRAN PI9100 0.75kW, 1P 220V

Biến tần POWTRAN PI9100 0.75kW, 1P 220V

Thông tin sản phẩm

Biến tần POWTRAN PI9100 0.75kW, 3P 380V

Biến tần POWTRAN PI9100 0.75kW, 3P 380V

Thông tin sản phẩm

Biến tần POWTRAN PI9100 1.5kW, 1P 220V

Biến tần POWTRAN PI9100 1.5kW, 1P 220V

Thông tin sản phẩm

Biến tần POWTRAN PI9100 1.5kW, 3P 380V

Biến tần POWTRAN PI9100 1.5kW, 3P 380V

Thông tin sản phẩm

Biến tần POWTRAN PI9100 1.5kW, 3P 380V

Biến tần POWTRAN PI9100 1.5kW, 3P 380V

Thông tin sản phẩm

Biến tần POWTRAN PI9100 11kW, 3P 380V

Biến tần POWTRAN PI9100 11kW, 3P 380V

Thông tin sản phẩm

Biến tần POWTRAN PI9100 2.2kW, 1P 220V

Biến tần POWTRAN PI9100 2.2kW, 1P 220V

Thông tin sản phẩm

Biến tần POWTRAN PI9100 2.2kW, 3P 380V

Biến tần POWTRAN PI9100 2.2kW, 3P 380V

Thông tin sản phẩm

Biến tần POWTRAN PI9100 4kW, 1P 220V

Biến tần POWTRAN PI9100 4kW, 1P 220V

Thông tin sản phẩm

Biến tần POWTRAN PI9100 4kW, 3P 380V

Biến tần POWTRAN PI9100 4kW, 3P 380V

Thông tin sản phẩm

Biến tần POWTRAN PI9100 4kW, 3P 380V

Biến tần POWTRAN PI9100 4kW, 3P 380V

Thông tin sản phẩm

Biến tần POWTRAN PI9100 5.5kW, 1P 220V

Biến tần POWTRAN PI9100 5.5kW, 1P 220V

Thông tin sản phẩm

Biến tần POWTRAN PI9100 5.5kW, 3P 380V

Biến tần POWTRAN PI9100 5.5kW, 3P 380V

Thông tin sản phẩm

Biến tần POWTRAN PI9100 5.5kW, 3P 380V

Biến tần POWTRAN PI9100 5.5kW, 3P 380V

Thông tin sản phẩm

Biến tần POWTRAN PI9100 5.5kW, 3P 380V

Biến tần POWTRAN PI9100 5.5kW, 3P 380V

Thông tin sản phẩm

Biến tần POWTRAN PI9100 7.5kW, 3P 380V

Biến tần POWTRAN PI9100 7.5kW, 3P 380V

Thông tin sản phẩm

Biến tần POWTRAN PI9100 7.5kW, 3P 380V

Biến tần POWTRAN PI9100 7.5kW, 3P 380V

Thông tin sản phẩm

Copyright © 2019 Biến tần - bien tan 247.
Tel : 08.37658733 - Fax: 08.37658738 - Hotline : 0917949933 - Email : bientan@phuonglai.com