Biến tần Powtran dòng PI8100 điện áp 1 pha, 3 pha, dùng cho tải thông dụng
Nhà sản xuất:
Biến tần Powtran
Results 1 - 13 of 13

PI8100

Biến tần POWTRAN PI8100A 0.75kW, 1P 220V

Biến tần POWTRAN PI8100A 0.75kW, 1P 220V

Thông tin sản phẩm

Biến tần POWTRAN PI8100A 0.75kW, 3P 380V

Biến tần POWTRAN PI8100A 0.75kW, 3P 380V

Thông tin sản phẩm

Biến tần POWTRAN PI8100A 1.5kW, 1P 220V

Biến tần POWTRAN PI8100A 1.5kW, 1P 220V

Thông tin sản phẩm

Biến tần POWTRAN PI8100A 1.5kW, 3P 380V

Biến tần POWTRAN PI8100A1 1.5kW, 3P 380V

Thông tin sản phẩm

Biến tần POWTRAN PI8100A 11kW, 3P 380V

Biến tần POWTRAN PI8100A 11kW, 3P 380V

Thông tin sản phẩm

Biến tần POWTRAN PI8100A 2.2kW, 1P 220V

Biến tần POWTRAN PI8100A 2.2kW, 1P 220V

Thông tin sản phẩm

Biến tần POWTRAN PI8100A 2.2kW, 3P 380V

Biến tần POWTRAN PI8100A 2.2kW, 3P 380V

Thông tin sản phẩm

Biến tần POWTRAN PI8100A 3.7kW, 1P 220V

Biến tần POWTRAN PI8100A 3.7kW, 1P 220V

Thông tin sản phẩm

Biến tần POWTRAN PI8100A 3.7kW, 3P 380V

Biến tần POWTRAN PI8100A 3.7kW, 3P 380V

Thông tin sản phẩm

Biến tần POWTRAN PI8100A 5.5kW, 1P 220V

Biến tần POWTRAN PI8100A 5.5kW, 1P 220V

Thông tin sản phẩm

Biến tần POWTRAN PI8100A 5.5kW, 3P 380V

Biến tần POWTRAN PI8100A 5.5kW, 3P 380V

Thông tin sản phẩm

Biến tần POWTRAN PI8100A 7.5kW, 1P 220V

Biến tần POWTRAN PI8100A 7.5kW, 1P 220V

Thông tin sản phẩm

Biến tần POWTRAN PI8100A 7.5kW, 3P 380V

Biến tần POWTRAN PI8100A 7.5kW, 3P 380V

Thông tin sản phẩm

Copyright © 2019 Biến tần - bien tan 247.
Tel : 08.37658733 - Fax: 08.37658738 - Hotline : 0917949933 - Email : bientan@phuonglai.com