Biến tần Powtran PI7800 dùng cho tải thông dụng, dãy công suất lớn
Nhà sản xuất:
Biến tần Powtran
Results 1 - 16 of 16

PI7800

Biến tần POWTRAN PI7800 11kW, 3P 380V

Biến tần POWTRAN PI7800 11kW, 3P 380V

Thông tin sản phẩm

Biến tần POWTRAN PI7800 11kW, 3P 380V

Biến tần POWTRAN PI7800 11kW, 3P 380V

Thông tin sản phẩm

Biến tần POWTRAN PI7800 15kW, 3P 380V

Biến tần POWTRAN PI7800 15kW, 3P 380V

Thông tin sản phẩm

Biến tần POWTRAN PI7800 18kW, 3P 380V

Biến tần POWTRAN PI7800 18kW, 3P 380V

Thông tin sản phẩm

Biến tần POWTRAN PI7800 18kW, 3P 380V

Biến tần POWTRAN PI7800 18kW, 3P 380V

Thông tin sản phẩm

Biến tần POWTRAN PI7800 22kW, 3P 380V

Biến tần POWTRAN PI7800 22kW, 3P 380V

Thông tin sản phẩm

Biến tần POWTRAN PI7800 30kW, 3P 380V

Biến tần POWTRAN PI7800 30kW, 3P 380V

Thông tin sản phẩm

Biến tần POWTRAN PI7800 30kW, 3P 380V

Biến tần POWTRAN PI7800 30kW, 3P 380V

Thông tin sản phẩm

Biến tần POWTRAN PI7800 37kW, 3P 380V

Biến tần POWTRAN PI7800 37kW, 3P 380V

Thông tin sản phẩm

Biến tần POWTRAN PI7800 37kW, 3P 380V

Biến tần POWTRAN PI7800 37kW, 3P 380V

Thông tin sản phẩm

Biến tần POWTRAN PI7800 45kW, 3P 380V

Biến tần POWTRAN PI7800 45kW, 3P 380V

Thông tin sản phẩm

Biến tần POWTRAN PI7800 45kW, 3P 380V

Biến tần POWTRAN PI7800 45kW, 3P 380V

Thông tin sản phẩm

Biến tần POWTRAN PI7800 55kW, 3P 380V

Biến tần POWTRAN PI7800 55kW, 3P 380V

Thông tin sản phẩm

Biến tần POWTRAN PI7800 55kW, 3P 380V

Biến tần POWTRAN PI7800 55kW, 3P 380V

Thông tin sản phẩm

Biến tần POWTRAN PI7800 75kW, 3P 380V

Biến tần POWTRAN PI7800 75kW, 3P 380V

Thông tin sản phẩm

Biến tần POWTRAN PI7800 75kW, 3P 380V

Biến tần POWTRAN PI7800 75kW, 3P 380V

Thông tin sản phẩm

Copyright © 2019 Biến tần - bien tan 247.
Tel : 08.37658733 - Fax: 08.37658738 - Hotline : 0917949933 - Email : bientan@phuonglai.com