Biến tần Powtran PI130 dùng cho tải nhẹ, công suất nhỏ đến 5.5kW
Nhà sản xuất:
Biến tần Powtran
Results 1 - 7 of 7

PI130

Biến tần POWTRAN PI130 0.4kW, 1P 220V không có ngõ điện trở

Biến tần POWTRAN PI130 0.4kW, 1P 220V không có ngõ điện trở

Thông tin sản phẩm

Biến tần POWTRAN PI130 0.7kW, 1P 220V có ngõ điện trở

Biến tần POWTRAN PI130 0.7kW, 1P 220V có ngõ điện trở

Thông tin sản phẩm

Biến tần POWTRAN PI130 0.7kW, 1P 220V không có ngõ điện trở

Biến tần POWTRAN PI130 0.7kW, 1P 220V không có ngõ điện trở

Thông tin sản phẩm

Biến tần POWTRAN PI130 1.5kW, 1P 220V có ngõ điện trở

Biến tần POWTRAN PI130 1.5kW, 1P 220V có ngõ điện trở

Thông tin sản phẩm

Biến tần POWTRAN PI130 1.5kW, 1P 220V không có ngõ điện trở

Biến tần POWTRAN PI130 1.5kW, 1P 220V không có ngõ điện trở

Thông tin sản phẩm

Biến tần POWTRAN PI7800 15kW, 3P 380V

Biến tần POWTRAN PI7800 15kW, 3P 380V

Thông tin sản phẩm

Biến tần POWTRAN PI7800 22kW, 3P 380V

Biến tần POWTRAN PI7800 22kW, 3P 380V

Thông tin sản phẩm

Copyright © 2019 Biến tần - bien tan 247.
Tel : 08.37658733 - Fax: 08.37658738 - Hotline : 0917949933 - Email : bientan@phuonglai.com