Biến tần Omron 3G3RX công suất 0.4kW-130kW, điều khiển Vector tuổi thọ cao, hỗ trợ PID và truyền thông Modbus RTU

Nhà sản xuất:
Biến tần Omron
Results 1 - 16 of 16

3G3RX

Biến tần Omron 3G3RX 0.4kW, 3P 220V.

Biến tần Omron 3G3RX 0.4kW, 3P 220V.

Thông tin sản phẩm

Biến tần Omron 3G3RX 0.75kW, 3P 220V.

Biến tần Omron 3G3RX 0.75kW, 3P 220V.

Thông tin sản phẩm

Biến tần Omron 3G3RX 1.5kW, 3P 220V.

Biến tần Omron 3G3RX 1.5kW, 3P 220V.

Thông tin sản phẩm

Biến tần Omron 3G3RX 11kW, 3P 400V.

Biến tần Omron 3G3RX 11kW, 3P 400V.

Thông tin sản phẩm

Biến tần Omron 3G3RX 15kW, 3P 400V.

Biến tần Omron 3G3RX 15kW, 3P 400V.

Thông tin sản phẩm

Biến tần Omron 3G3RX 18.5kW, 3P 400V.

Biến tần Omron 3G3RX 18.5kW, 3P 400V.

Thông tin sản phẩm

Biến tần Omron 3G3RX 2.2kW, 3P 400V.

Biến tần Omron 3G3RX 2.2kW, 3P 400V.

Thông tin sản phẩm

Biến tần Omron 3G3RX 22kW, 3P 400V.

Biến tần Omron 3G3RX 22kW, 3P 400V.

Thông tin sản phẩm

Biến tần Omron 3G3RX 30kW, 3P 400V.

Biến tần Omron 3G3RX 30kW, 3P 400V.

Thông tin sản phẩm

Biến tần Omron 3G3RX 37kW, 3P 220V.

Biến tần Omron 3G3RX 37kW, 3P 220V.

Thông tin sản phẩm

Biến tần Omron 3G3RX 45kW, 3P 400V.

Biến tần Omron 3G3RX 45kW, 3P 400V.

Thông tin sản phẩm

Biến tần Omron 3G3RX 5.5kW, 3P 220V.

Biến tần Omron 3G3RX 5.5kW, 3P 220V.

Thông tin sản phẩm

Biến tần Omron 3G3RX 5.5kW, 3P 400V.

Biến tần Omron 3G3RX 5.5kW, 3P 400V.

Thông tin sản phẩm

Biến tần Omron 3G3RX 7.5kW, 3P 400V.

Biến tần Omron 3G3RX 7.5kW, 3P 400V.

Thông tin sản phẩm

Biến tần Omron 3G3RX 75kW, 3P 400V.

Biến tần Omron 3G3RX 75kW, 3P 400V.

Thông tin sản phẩm

Biến tần Omron 3G3RX3.7kW, 3P 220V.

Biến tần Omron 3G3RX3.7kW, 3P 220V.

Thông tin sản phẩm

Copyright © 2019 Biến tần - bien tan 247.
Tel : 08.37658733 - Fax: 08.37658738 - Hotline : 0917949933 - Email : bientan@phuonglai.com