Biến tần Omron 3G3MX2 công suất 0.1kW-15kW, V/f + sensorless vector, PID + truyền thông Modbus-RTU

Nhà sản xuất:
Biến tần Omron
Results 1 - 18 of 18

3G3MX2

Biến tần Omron 3G3MX2 0.4kW, 3P 400V.

Biến tần Omron 3G3MX2 0.4kW, 3P 400V.

Thông tin sản phẩm

Biến tần Omron 3G3MX2 0.4kW, vào 1P/3P ra 3P 220V.

Biến tần Omron 3G3MX2 0.4kW, vào 1P/3P ra 3P 220V.

Thông tin sản phẩm

Biến tần Omron 3G3MX2 0.7kW, 3P 400V.

Biến tần Omron 3G3MX2 0.4kW, 3P 400V.

Thông tin sản phẩm

Biến tần Omron 3G3MX2 0.7kW, vào 1P/3P ra 3P 220V.

Biến tần Omron 3G3MX2 0.7kW, vào 1P/3P ra 3P 220V.

Thông tin sản phẩm

Biến tần Omron 3G3MX2 1.5kW, 3P 400V.

Biến tần Omron 3G3MX2 1.5kW, 3P 400V.

Thông tin sản phẩm

Biến tần Omron 3G3MX2 1.5kW, vào 1P/3P ra 3P 220V.

Biến tần Omron 3G3MX2 1.5kW, vào 1P/3P ra 3P 220V.

Thông tin sản phẩm

Biến tần Omron 3G3MX2 11kW, 3P 400V.

Biến tần Omron 3G3MX2 11kW, 3P 400V.

Thông tin sản phẩm

Biến tần Omron 3G3MX2 11kW, vào 1P/3P ra 3P 220V.

Biến tần Omron 3G3MX2 11kW, vào 1P/3P ra 3P 220V.

Thông tin sản phẩm

Biến tần Omron 3G3MX2 15kW, 3P 400V.

Biến tần Omron 3G3MX2 15kW, 3P 400V.

Thông tin sản phẩm

Biến tần Omron 3G3MX2 15kW, vào 1P/3P ra 3P 220V.

Biến tần Omron 3G3MX2 15kW, vào 1P/3P ra 3P 220V.

Thông tin sản phẩm

Biến tần Omron 3G3MX2 2.2kW, 3P 400V.

Biến tần Omron 3G3MX2 2.2kW, 3P 400V.

Thông tin sản phẩm

Biến tần Omron 3G3MX2 2.2kW, vào 1P/3P ra 3P 220V.

Biến tần Omron 3G3MX2 2.2kW, vào 1P/3P ra 3P 220V.

Thông tin sản phẩm

Biến tần Omron 3G3MX2 3.7kW, vào 1P/3P ra 3P 220V.

Biến tần Omron 3G3MX2 3.7kW, vào 1P/3P ra 3P 220V.

Thông tin sản phẩm

Biến tần Omron 3G3MX2 3kW, 3P 400V.

Biến tần Omron 3G3MX2 3kW, 3P 400V.

Thông tin sản phẩm

Biến tần Omron 3G3MX2 5.5kW, 3P 400V.

Biến tần Omron 3G3MX2 5.5kW, 3P 400V.

Thông tin sản phẩm

Biến tần Omron 3G3MX2 5.5kW, vào 1P/3P ra 3P 220V.

Biến tần Omron 3G3MX2 5.5kW, vào 1P/3P ra 3P 220V.

Thông tin sản phẩm

Biến tần Omron 3G3MX2 7.5kW, 3P 400V.

Biến tần Omron 3G3MX2 7.5kW, 3P 400V.

Thông tin sản phẩm

Biến tần Omron 3G3MX2 7.5kW, vào 1P/3P ra 3P 220V.

Biến tần Omron 3G3MX2 7.5kW, vào 1P/3P ra 3P 220V.

Thông tin sản phẩm

Copyright © 2019 Biến tần - bien tan 247.
Tel : 08.37658733 - Fax: 08.37658738 - Hotline : 0917949933 - Email : bientan@phuonglai.com