Biến tần Omron 3G3JX điều khiển V/f, công suất 0.1kW-7.5kW, có 1 DO và 1 AO, hỗ trợ truyền thông Modbus-RTU

Nhà sản xuất:
Biến tần Omron
Results 1 - 13 of 13

3G3JX

3G3JX-A2004

Biến tần Omron 3G3JX-A2004 : Biến tần 0.4kW, điện áp ngõ vào 1 pha / 3 pha 220V, ngõ ra 3 pha 220V, điều khiển V/f, có PID, Modbus-RTU

Thông tin sản phẩm

3G3JX-A2007

Biến tần Omron 3G3JX-A2007 : Biến tần 0.75kW, điện áp ngõ vào 1 pha / 3 pha 220V, ngõ ra 3 pha 220V, điều khiển V/f, có PID, Modbus-RTU

Thông tin sản phẩm

3G3JX-A2015

Omron 3G3JX-A2004 : Biến tần 1.5kW, điện áp ngõ vào 1 pha / 3 pha 220V, ngõ ra 3 pha 220V, điều khiển V/f, có PID, Modbus-RTU

Thông tin sản phẩm

3G3JX-A2022

Omron 3G3JX-A2004 : Biến tần 2.2kW, điện áp ngõ vào 1 pha / 3 pha 220V, ngõ ra 3 pha 220V, điều khiển V/f, có PID, Modbus-RTU

Thông tin sản phẩm

3G3JX-A2037

Omron 3G3JX-A2037 : Biến tần 3.7kW, điện áp ngõ vào 1 pha / 3 pha 220V, ngõ ra 3 pha 220V, điều khiển V/f, có PID, Modbus-RTU

Thông tin sản phẩm

3G3JX-A2055

Omron 3G3JX-A2055 : Biến tần 5.5kW, điện áp ngõ vào 1 pha / 3 pha 220V, ngõ ra 3 pha 220V, điều khiển V/f, có PID, Modbus-RTU

Thông tin sản phẩm

3G3JX-A2075

Omron 3G3JX-A2075 : Biến tần 7.5kW, điện áp ngõ vào 1 pha / 3 pha 220V, ngõ ra 3 pha 220V, điều khiển V/f, có PID, Modbus-RTU

Thông tin sản phẩm

3G3JX-A4004

Biến tần Omron 3G3JX-A4004 : Biến tần 0.4KW, điện áp ngõ vào 3 pha 400V, ngõ ra 3 pha 400V, điều khiển V/f, có PID, Modbus-RTU

Thông tin sản phẩm

3G3JX-A4007

Biến tần Omron 3G3JX-A4007 : Biến tần 0.75KW, điện áp ngõ vào 3 pha 400V, ngõ ra 3 pha 400V, điều khiển V/f, có PID, Modbus-RTU

Thông tin sản phẩm

3G3JX-A4015

Biến tần Omron 3G3JX-A4015 : Biến tần 1.5KW, điện áp ngõ vào 3 pha 400V, ngõ ra 3 pha 400V, điều khiển V/f, có PID, Modbus-RTU

Thông tin sản phẩm

3G3JX-A4022

Omron 3G3JX-A4022 : Biến tần 2.2KW, điện áp ngõ vào 3 pha 400V, ngõ ra 3 pha 400V, điều khiển V/f, có PID, Modbus-RTU

Thông tin sản phẩm

3G3JX-A4037

Biến tần Omron 3G3JX-A4037 : Biến tần 3.7KW, điện áp ngõ vào 3 pha 400V, ngõ ra 3 pha 400V, điều khiển V/f, có PID, Modbus-RTU

Thông tin sản phẩm

3G3JX-A4075

Biến tần Omron 3G3JX-A4075 : 7.5KW, điện áp ngõ vào 3 pha 400V, ngõ ra 3 pha 400V, điều khiển V/f, có PID, Modbus-RTU

Thông tin sản phẩm

Copyright © 2019 Biến tần - bien tan 247.
Tel : 08.37658733 - Fax: 08.37658738 - Hotline : 0917949933 - Email : bientan@phuonglai.com