Bao gồm các loại bo truyền thông, cáp kết nối, ac reactor, dc reactor,...

Nhà sản xuất:
Biến tần Mitsubishi
Results 1 - 5 of 5

Phụ kiện biến tần

AC REACTOR - Điện áp 200V

AC REACTOR - Điện áp 200V

Thông tin sản phẩm

AC REACTOR - Điện áp 400V

AC REACTOR - Điện áp 400V

Thông tin sản phẩm

Bo truyền thông và Cáp kết nối

Bo truyền thông và Cáp kết nối

Thông tin sản phẩm

DC REACTOR - Điện áp 200V

DC REACTOR - Điện áp 200V

Thông tin sản phẩm

DC REACTOR - Điện áp 400V

DC REACTOR - Điện áp 400V

Thông tin sản phẩm

Copyright © 2019 Biến tần - bien tan 247.
Tel : 08.37658733 - Fax: 08.37658738 - Hotline : 0917949933 - Email : bientan@phuonglai.com