Biến tần Mitsubishi E700. Dòng E720 công suất 0.1kW đến 15kW. Dòng E740 0.4kW đến 15kW
Nhà sản xuất:
Biến tần Mitsubishi
Results 1 - 10 of 10

E700

Biến tần Mitsubishi-FR-E740 0.4kW, 3P 380V.

Biến tần Mitsubishi-FR-E740 0.4kW, 3P 380V.

Thông tin sản phẩm

Biến tần Mitsubishi-FR-E740 0.75kW, 3P 380V.

Biến tần Mitsubishi-FR-E740 0.75kW, 3P 380V.

Thông tin sản phẩm

Biến tần Mitsubishi-FR-E740 1.5kW, 3P 380V.

Biến tần Mitsubishi-FR-E740 1.5kW, 3P 380V.

Thông tin sản phẩm

Biến tần Mitsubishi-FR-E740 11kW, 3P 380V.

Biến tần Mitsubishi-FR-E740 11kW, 3P 380V.

Thông tin sản phẩm

Biến tần Mitsubishi-FR-E740 15k, 3P 380V.

Biến tần Mitsubishi-FR-A740 15kW, 3P 380V.

Thông tin sản phẩm

Biến tần Mitsubishi-FR-E740 2.2kW, 3P 380V.

Biến tần Mitsubishi-FR-E740 2.2kW, 3P 380V.

Thông tin sản phẩm

Biến tần Mitsubishi-FR-E740 3.7kW, 3P 380V.

Biến tần Mitsubishi-FR-E740 3.7kW, 3P 380V.

Thông tin sản phẩm

Biến tần Mitsubishi-FR-E740 5.5kW, 3P 380V.

Biến tần Mitsubishi-FR-E740 5.5kW, 3P 380V.

Thông tin sản phẩm

Biến tần Mitsubishi-FR-E740 7.5kW, 3P 380V.

Biến tần Mitsubishi-FR-E740 7.5kW, 3P 380V.

Thông tin sản phẩm

FR-E720 Series 3P, 200 ~ 240VAC

FR-E720 Series 3P, 200 ~ 240VAC

Thông tin sản phẩm

Copyright © 2019 Biến tần - bien tan 247.
Tel : 08.37658733 - Fax: 08.37658738 - Hotline : 0917949933 - Email : bientan@phuonglai.com