Biến tần Mitsubishi A700, dùng cho tải nặng. Dòng A720 công suất 0.4-75kW, dòng A740 công suất 0.4 đến 450kW
Nhà sản xuất:
Biến tần Mitsubishi
Results 1 - 20 of 47
«StartTrang trước123Trang sauEnd» Page 1 of 3

A700

Biến tần Mitsubishi-FR-A720-0.4K, 3P 200 - 240V.

Biến tần Mitsubishi-FR-A720-0.4K, 3P 200 - 240V.

Thông tin sản phẩm

Biến tần Mitsubishi-FR-A720-0.75K, 3P 200 - 240V.

Biến tần Mitsubishi-FR-A720-0.75K, 3P 200 - 240V.

Thông tin sản phẩm

Biến tần Mitsubishi-FR-A720-1.5K, 3P 200 - 240V.

Biến tần Mitsubishi-FR-A720-1.5K, 3P 200 - 240V.

Thông tin sản phẩm

Biến tần Mitsubishi-FR-A720-11K, 3P 200 - 240V.

Biến tần Mitsubishi-FR-A720-11K, 3P 200 - 240V.

Thông tin sản phẩm

Biến tần Mitsubishi-FR-A720-15K, 3P 200 - 240V.

Biến tần Mitsubishi-FR-A720-15K, 3P 200 - 240V.

Thông tin sản phẩm

Biến tần Mitsubishi-FR-A720-18.5K, 3P 200 - 240V.

Biến tần Mitsubishi-FR-A720-18.5K, 3P 200 - 240V.

Thông tin sản phẩm

Biến tần Mitsubishi-FR-A720-2.2K, 3P 200 - 240V.

Biến tần Mitsubishi-FR-A720-2.2K, 3P 200 - 240V.

Thông tin sản phẩm

Biến tần Mitsubishi-FR-A720-22K, 3P 200 - 240V.

Biến tần Mitsubishi-FR-A720-22K, 3P 200 - 240V.

Thông tin sản phẩm

Biến tần Mitsubishi-FR-A720-3.7K, 3P 200 - 240V.

Biến tần Mitsubishi-FR-A720-3.7K, 3P 200 - 240V.

Thông tin sản phẩm

Biến tần Mitsubishi-FR-A720-30K, 3P 200 - 240V.

Biến tần Mitsubishi-FR-A720-30K, 3P 200 - 240V.

Thông tin sản phẩm

Biến tần Mitsubishi-FR-A720-37K, 3P 200 - 240V.

Biến tần Mitsubishi-FR-A720-37K, 3P 200 - 240V.

Thông tin sản phẩm

Biến tần Mitsubishi-FR-A720-45K, 3P 200 - 240V.

Biến tần Mitsubishi-FR-A720-45K, 3P 200 - 240V.

Thông tin sản phẩm

Biến tần Mitsubishi-FR-A720-5.5K, 3P 200 - 240V.

Biến tần Mitsubishi-FR-A720-5.5K, 3P 200 - 240V.

Thông tin sản phẩm

Biến tần Mitsubishi-FR-A720-55K, 3P 200 - 240V.

Biến tần Mitsubishi-FR-A720-55K, 3P 200 - 240V.

Thông tin sản phẩm

Biến tần Mitsubishi-FR-A720-7.5K, 3P 200 - 240V.

Biến tần Mitsubishi-FR-A720-7.5K, 3P 200 - 240V.

Thông tin sản phẩm

Biến tần Mitsubishi-FR-A720-75K, 3P 200 - 240V.

Biến tần Mitsubishi-FR-A720-75K, 3P 200 - 240V.

Thông tin sản phẩm

Biến tần Mitsubishi-FR-A720-90K, 3P 200 - 240V.

Biến tần Mitsubishi-FR-A720-90K, 3P 200 - 240V.

Thông tin sản phẩm

Biến tần Mitsubishi-FR-A740 0.4kW, 3P 380V.

Biến tần Mitsubishi-FR-A740 0.4kW, 3P 380V.

Thông tin sản phẩm

Biến tần Mitsubishi-FR-A740 0.75kW, 3P 380V.

Biến tần Mitsubishi-FR-A740 0.75kW, 3P 380V.

Thông tin sản phẩm

Biến tần Mitsubishi-FR-A740 1.5kW, 3P 380V.

Biến tần Mitsubishi-FR-A740 1.5kW, 3P 380V.

Thông tin sản phẩm

«StartTrang trước123Trang sauEnd»Page 1 of 3
Copyright © 2019 Biến tần - bien tan 247.
Tel : 08.37658733 - Fax: 08.37658738 - Hotline : 0917949933 - Email : bientan@phuonglai.com