Biến tần LS series IV5 có công suất 2.2KW – 500KW, loại biến tần này có nhiều chế độ hỗ trợ tốt cho đa dạng các ứng dụng.

 

Nhà sản xuất:
Biến tần LS
Results 1 - 15 of 15

IV5

SV022IV5-2DB(MD): Biến tần 2.2kW, 3P 220V

SV022IV5-2DB(MD): Biến tần 2.2kW, 3P 220V

Thông tin sản phẩm

SV037IV5-2DB(MD): Biến tần 3.7kW, 3P 220V

SV037IV5-2DB(MD): Biến tần 3.7kW, 3P 220V

Thông tin sản phẩm

SV055IV5-2DB(MD): Biến tần 5.5kW, 3P 220V

SV055IV5-2DB(MD): Biến tần 5.5kW, 3P 220V

Thông tin sản phẩm

SV055IV5-2DB: Biến tần 5.5kW, 3P 220V

SV055IV5-2DB: Biến tần 5.5kW, 3P 220V

Thông tin sản phẩm

SV075IV5-2DB(MD): Biến tần 7.5kW, 3P 230V

SV075IV5-2DB(MD): Biến tần 7.5kW, 3P 230V

Thông tin sản phẩm

SV075IV5-2DB: Biến tần 7.5kW, 3P 220V

SV075IV5-2DB: Biến tần 7.5kW, 3P 220V

Thông tin sản phẩm

SV110IV5-2DB(MD): Biến tần 11kW, 3P 220V

SV110IV5-2DB(MD): Biến tần 11kW, 3P 220V

Thông tin sản phẩm

SV110IV5-2DB: Biến tần 11kW, 3P 220V

Thông tin sản phẩm

SV150IV5-2DB(MD): Biến tần 15kW, 3P 220V

SV150IV5-2DB(MD): Biến tần 15kW, 3P 220V

Thông tin sản phẩm

SV150IV5-2DB: Biến tần 15kW, 3P 220V

Thông tin sản phẩm

SV185IV5-2DB(MD): Biến tần 18.5kW, 3P 220V

SV185IV5-2DB(MD): Biến tần 18.5kW, 3P 220V

Thông tin sản phẩm

SV220IV5-2DB(MD): Biến tần 22kW, 3P 220V

SV220IV5-2DB(MD): Biến tần 22kW, 3P 220V

Thông tin sản phẩm

SV220IV5-2DB: Biến tần 22kW, 3P 220V

Thông tin sản phẩm

SV300IV5-2: Biến tần 30kW, 3P 220V

Thông tin sản phẩm

SV370IV5-2: Biến tần 37kW, 3P 220V

Thông tin sản phẩm

Copyright © 2019 Biến tần - bien tan 247.
Tel : 08.37658733 - Fax: 08.37658738 - Hotline : 0917949933 - Email : bientan@phuonglai.com