Biến tần LS series IS7 có công suất 0.75KW – 160KW, loại biến tần này có nhiều chế độ hỗ trợ tốt cho đa dạng các ứng dụng.

 

Nhà sản xuất:
Biến tần LS
Results 1 - 20 of 163
«StartTrang trước123456789Trang sauEnd» Page 1 of 9

IS7

SV0008IS7-2NO: Biến tần 0.75kW, 3P 230V

SV0008IS7-2NOW: Biến tần 0.75kW, 3P 380V

Thông tin sản phẩm

SV0008IS7-2NOD: Biến tần 0.75kW, 3P 230V

SV0008IS7-2NOD: Biến tần 0.75kW, 3P 230V

Thông tin sản phẩm

SV0008IS7-2NOF: Biến tần 0.75kW, 3P 230V

SV0008IS7-2NOF: Biến tần 0.75kW, 3P 230V

Thông tin sản phẩm

SV0008IS7-2NOFD: Biến tần 0.75kW, 3P 230V

SV0008IS7-2NOFD: Biến tần 0.75kW, 3P 230V

Thông tin sản phẩm

SV0008IS7-2NOW: Biến tần 0.75kW, 3P 230V

SV0008IS7-2NOW: Biến tần 0.75kW, 3P 230V

Thông tin sản phẩm

SV0008IS7-2SP: Biến tần 0.75kW, 3P 230V

SV0008IS7-2SP: Biến tần 0.75kW, 3P 230V

Thông tin sản phẩm

SV0008IS7-2SPF: Biến tần 0.75kW, 3P 230V

SV0008IS7-2SPF: Biến tần 0.75kW, 3P 230V

Thông tin sản phẩm

SV0008IS7-4NO: Biến tần 0.75kW, 3P 380V

SV0008IS7-4NO: Biến tần 0.75kW, 3P 380V

Thông tin sản phẩm

SV0008IS7-4NOD: Biến tần 0.75kW, 3P 380V

SV0008IS7-4NOD: Biến tần 0.75kW, 3P 380V

Thông tin sản phẩm

SV0008IS7-4NOF: Biến tần 0.75kW, 3P 380V

SV0008IS7-4NOF: Biến tần 0.75kW, 3P 380V

Thông tin sản phẩm

SV0008IS7-4NOFD: Biến tần 0.75kW, 3P 380V

SV0008IS7-4NOFD: Biến tần 0.75kW, 3P 380V

Thông tin sản phẩm

SV0008IS7-4NOW: Biến tần 0.75kW, 3P 380V

SV0008IS7-4NOW: Biến tần 0.75kW, 3P 380V

Thông tin sản phẩm

SV0008IS7-4SP: Biến tần 0.75kW, 3P 380V

SV0008IS7-4SP: Biến tần 0.75kW, 3P 380V

Thông tin sản phẩm

SV0008IS7-4SPF: Biến tần 0.75kW, 3P 380V

SV0008IS7-4SPF: Biến tần 0.75kW, 3P 380V

Thông tin sản phẩm

SV0015IS7-2NO: Biến tần 1.5kW, 3P 230V

SV0015IS7-2NO: Biến tần 1.5kW, 3P 230V

Thông tin sản phẩm

SV0015IS7-2NOD: Biến tần 1.5kW, 3P 230V

SV0015IS7-2NOD: Biến tần 1.5kW, 3P 230V

Thông tin sản phẩm

SV0015IS7-2NOF: Biến tần 1.5kW, 3P 230V

SV0015IS7-2NOF: Biến tần 1.5kW, 3P 230V

Thông tin sản phẩm

SV0015IS7-2NOFD: Biến tần 1.5kW, 3P 230V

SV0015IS7-2NOFD: Biến tần 1.5kW, 3P 230V

Thông tin sản phẩm

SV0015IS7-2NOW: Biến tần 1.5kW, 3P 230V

SV0015IS7-2NOW: Biến tần 1.5kW, 3P 230V

Thông tin sản phẩm

SV0015IS7-2SP: Biến tần 1.5kW, 3P 230V

SV0015IS7-2SP: Biến tần 1.5kW, 3P 230V

Thông tin sản phẩm

«StartTrang trước123456789Trang sauEnd»Page 1 of 9
Copyright © 2019 Biến tần - bien tan 247.
Tel : 08.37658733 - Fax: 08.37658738 - Hotline : 0917949933 - Email : bientan@phuonglai.com