Biến tần LS series IS5 có công suất 0.75KW – 75KW, loại biến tần này có nhiều chế độ hỗ trợ tốt cho đa dạng các ứng dụng.

 

Nhà sản xuất:
Biến tần LS
Results 1 - 20 of 29
«StartTrang trước12Trang sauEnd» Page 1 of 2

IS5

LS-SV022IS5-2NO: Biến tần 2.2kW, 3P 230V

LS-SV022IS5-2NO: Biến tần 2.2kW, 3P 230V

Thông tin sản phẩm

SV008IS5-2NO: Biến tần 0.75kW, 3P 230V

SV008IS5-2NO: Biến tần 0.75kW, 3P 230V

Thông tin sản phẩm

SV008IS5-4NO: Biến tần 0.75kW, 3P 380V

SV008IS5-4NO: Biến tần 0.75kW, 3P 380V

Thông tin sản phẩm

SV015IS5-2NO: Biến tần 1.5kW, 3P 230V

SV015IS5-2NO: Biến tần 1.5kW, 3P 230V

Thông tin sản phẩm

SV015IS5-4NO: Biến tần 1.5kW, 3P 380V

SV015IS5-4NO: Biến tần 1.5kW, 3P 380V

Thông tin sản phẩm

SV022IS5-4NO: Biến tần 2.2kW, 3P 380V

SV022IS5-4NO: Biến tần 2.2kW, 3P 380V

Thông tin sản phẩm

SV037IS5-2NO: Biến tần 3.7kW, 3P 230V

SV037IS5-2NO: Biến tần 3.7kW, 3P 230V

Thông tin sản phẩm

SV037IS5-4NO: Biến tần 3.7kW, 3P 380V

SV037IS5-4NO: Biến tần 3.7kW, 3P 380V

Thông tin sản phẩm

SV055IS5-2NO: Biến tần 5.5kW, 3P 230V

SV055IS5-2NO: Biến tần 5.5kW, 3P 230V

Thông tin sản phẩm

SV055IS5-4NO: Biến tần 5.5kW, 3P 380V

SV055IS5-4NO: Biến tần 5.5kW, 3P 380V

Thông tin sản phẩm

SV075IS5-2NO: Biến tần 7.5kW, 3P 230V

SV075IS5-2NO: Biến tần 7.5kW, 3P 230V

Thông tin sản phẩm

SV075IS5-4NO: Biến tần 7.5kW, 3P 380V

SV075IS5-4NO: Biến tần 7.5kW, 3P 380V

Thông tin sản phẩm

SV110IS5-2NO: Biến tần 11kW, 3P 230V

SV110IS5-2NO: Biến tần 11kW, 3P 230V

Thông tin sản phẩm

SV110IS5-4NO: Biến tần 11kW, 3P 380V

SV110IS5-4NO: Biến tần 11kW, 3P 380V

Thông tin sản phẩm

SV150IS5-2NO: Biến tần 15kW, 3P 230V

SV150IS5-2NO: Biến tần 15kW, 3P 230V

Thông tin sản phẩm

SV150IS5-4NO: Biến tần 15kW, 3P 380V

SV150IS5-4NO: Biến tần 15kW, 3P 380V

Thông tin sản phẩm

SV185IS5-2NO: Biến tần 18.5kW, 3P 230V

SV185IS5-2NO: Biến tần 18.5kW, 3P 230V

Thông tin sản phẩm

SV185IS5-4NO: Biến tần 18.5kW, 3P 380V

SV185IS5-4NO: Biến tần 18.5kW, 3P 380V

Thông tin sản phẩm

SV220IS5-2NO: Biến tần 22kW, 3P 230V

SV220IS5-2NO: Biến tần 22kW, 3P 230V

Thông tin sản phẩm

SV220IS5-4NO: Biến tần 22kW, 3P 380V

SV220IS5-4NO: Biến tần 22kW, 3P 380V

Thông tin sản phẩm

«StartTrang trước12Trang sauEnd»Page 1 of 2
Copyright © 2019 Biến tần - bien tan 247.
Tel : 08.37658733 - Fax: 08.37658738 - Hotline : 0917949933 - Email : bientan@phuonglai.com