Biến tần LS series IP5 có công suất 5,5kW đến 90kW, ứng dụng các chức năng tiêu chuẩn cho hoạt động của bơm và quạt. IP5 tối ưu hoá hiệu suất cho bơm, quạt. Bạn có thể tối ưu hoá hệ thống trong môi trường sử dụng và giảm chi phí hệ thống. .

Nhà sản xuất:
Biến tần LS
Results 1 - 20 of 44
«StartTrang trước123Trang sauEnd» Page 1 of 3

IP5A

SV008IP5A-2NE: Biến tần 0.75kW, 3P 230V

SV008IP5A-2NE: Biến tần 0.75kW, 3P 230V

Thông tin sản phẩm

SV008IP5A-4NE: Biến tần 0.75kW, 3P 380V

SV008IP5A-4NE: Biến tần 0.75kW, 3P 380V

Thông tin sản phẩm

SV015IP5A-2NE: Biến tần 1.5kW, 3P 230V

SV015IP5A-2NE: Biến tần 1.5kW, 3P 230V

Thông tin sản phẩm

SV015IP5A-4NE: Biến tần 1.5kW, 3P 380V

SV015IP5A-4NE: Biến tần 1.5kW, 3P 380V

Thông tin sản phẩm

SV022IP5A-2NE: Biến tần 2.2kW, 3P 230V

SV022IP5A-2NE: Biến tần 2.2kW, 3P 230V

Thông tin sản phẩm

SV022IP5A-4NE: Biến tần 2.2kW, 3P 380V

SV022IP5A-4NE: Biến tần 2.2kW, 3P 380V

Thông tin sản phẩm

SV037IP5A-2NE: Biến tần 3.7kW, 3P 230V

SV037IP5A-2NE: Biến tần 3.7kW, 3P 230V

Thông tin sản phẩm

SV037IP5A-4NE: Biến tần 3.7kW, 3P 380V

SV037IP5A-4NE: Biến tần 3.7kW, 3P 380V

Thông tin sản phẩm

SV0450IS7-2SO: Biến tần 45kW, 3P 230V

SV0450IS7-2SO: Biến tần 45kW, 3P 230V

Thông tin sản phẩm

SV055IP5A-2NE: Biến tần 5.5kW, 3P 230V

SV055IP5A-2NE: Biến tần 5.5kW, 3P 230V

Thông tin sản phẩm

SV055IP5A-4NE: Biến tần 5.5kW, 3P 380V

SV055IP5A-4NE: Biến tần 5.5kW, 3P 380V

Thông tin sản phẩm

SV075IP5A-2NE: Biến tần 7.5kW, 3P 230V

SV075IP5A-2NE: Biến tần 7.5kW, 3P 230V

Thông tin sản phẩm

SV075IP5A-4NE: Biến tần 7.5kW, 3P 380V

SV075IP5A-4NE: Biến tần 7.5kW, 3P 380V

Thông tin sản phẩm

SV1100IP5A-4OL: Biến tần 110kW, 3P 380V

SV1100IP5A-4OL: Biến tần 110kW, 3P 380V

Thông tin sản phẩm

SV110IP5A-2NE: Biến tần 11kW, 3P 230V

SV110IP5A-2NE: Biến tần 11kW, 3P 230V

Thông tin sản phẩm

SV110IP5A-4NE: Biến tần 11kW, 3P 380V

SV110IP5A-4NE: Biến tần 11kW, 3P 380V

Thông tin sản phẩm

SV1320IP5A-4OL: Biến tần 132kW, 3P 380V

SV1320IP5A-4OL: Biến tần 132kW, 3P 380V

Thông tin sản phẩm

SV150IP5A-2NO: Biến tần 15kW, 3P 230V

SV150IP5A-2NO: Biến tần 15kW, 3P 230V

Thông tin sản phẩm

SV150IP5A-4NO: Biến tần 15kW, 3P 380V

SV150IP5A-4NO: Biến tần 15kW, 3P 380V

Thông tin sản phẩm

SV150IP5A-4NOL: Biến tần 15kW, 3P 380V

SV150IP5A-4NOL: Biến tần 15kW, 3P 380V

Thông tin sản phẩm

«StartTrang trước123Trang sauEnd»Page 1 of 3
Copyright © 2019 Biến tần - bien tan 247.
Tel : 08.37658733 - Fax: 08.37658738 - Hotline : 0917949933 - Email : bientan@phuonglai.com