Biến tần IG5A của LS có công suất từ 0.4kW đến 22kW, là dòng sản phẩm biến tần cạnh tranh về giá cả và các chức năng. Giao diện rất thân thiện với người sử dụng. Dải công suất phù hợp cho các tải vừa và nhỏ.

Nhà sản xuất:
Biến tần LS
Results 1 - 20 of 63
«StartTrang trước1234Trang sauEnd» Page 1 of 4

IG5A

Biến tần LS IG5A 0.4kW, 3P 380V

Biến tần LS IG5A 0.4kW, 3P 380V

Thông tin sản phẩm

SV004IG5A-1: Biến tần 0.4kW, 1P, 230V

Biến tần LS IG5A 0.4kW, 1P 230V

Thông tin sản phẩm

SV004IG5A-1FB: Biến tần 0.4kW, 1P 230V

Biến tần LS IG5A 0.4kW, 1P 230V

Thông tin sản phẩm

SV004IG5A-2: Biến tần 0.4kW, 3P 230V

Biến tần LS IG5A 0.4kW, 3P 230V

Thông tin sản phẩm

SV004IG5A-2FB: Biến tần 0.4kW, 3P 230V

SV004IG5A-2FB: Biến tần 0.4kW, 3P 230V

Thông tin sản phẩm

SV004IG5A-4: Biến tần 0.4kW, 3P 380V

SV004IG5A-4: Biến tần 0.4kW, 3P 380V

Thông tin sản phẩm

SV004IG5A-4EN: Biến tần 0.4kW, 3P 380V

SV004IG5A-4EN: Biến tần 0.4kW, 3P 380V

Thông tin sản phẩm

SV004IG5A-4ENC: Biến tần 0.4kW, 3P 380V

SV004IG5A-4ENC: Biến tần 0.4kW, 3P 380V

Thông tin sản phẩm

SV008IG5A-1: Biến tần 0.75kW, 1P 230V

Biến tần LS IG5A 0.75kW, 1P 230V

Thông tin sản phẩm

SV008IG5A-1FB: Biến tần LS IG5A 0.75kW, 1P 230V

Biến tần LS IG5A 0.75kW, 1P 230V

Thông tin sản phẩm

SV008IG5A-2: Biến tần 0.75kW, 3P 230V

Biến tần LS IG5A 0.75kW, 3P 230V

Thông tin sản phẩm

SV008IG5A-4: Biến tần 0.75kW, 3P 380V

SV008IG5A-4: Biến tần 0.75kW, 3P 380V

Thông tin sản phẩm

SV008IG5A-4EN: Biến tần 0.75kW, 3P 380V

SV008IG5A-4EN: Biến tần 0.75kW, 3P 380V

Thông tin sản phẩm

SV008IG5A-4ENC: Biến tần 0.75kW, 3P 380V

SV008IG5A-4ENC: Biến tần 0.75kW, 3P 380V

Thông tin sản phẩm

SV008IG5A-4FB: Biến tần 0.75kW, 3P 380V

SV008IG5A-4FB: Biến tần 0.75kW, 3P 380V

Thông tin sản phẩm

SV015IG5A-1: Biến tần 1.5kW, 1P 230V

Biến tần LS IG5A 1.5kW, 1P 230V

Thông tin sản phẩm

SV015IG5A-1FB: Biến tần LS IG5A 1.5kW, 1P 230V

Biến tần LS IG5A 1.5kW, 1P 230V

Thông tin sản phẩm

SV015IG5A-2: Biến tần 1.5kW, 3P 230V

Biến tần LS IG5A 1.5kW, 3P 230V

Thông tin sản phẩm

SV015IG5A-2FB: Biến tần 1.5kW, 3P 230V

SV015IG5A-2FB: Biến tần 1.5kW, 3P 230V

Thông tin sản phẩm

SV015IG5A-4: Biến tần 1.5kW, 3P 380V

SV015IG5A-4: Biến tần 1.5kW, 3P 380V

Thông tin sản phẩm

«StartTrang trước1234Trang sauEnd»Page 1 of 4
Copyright © 2019 Biến tần - bien tan 247.
Tel : 08.37658733 - Fax: 08.37658738 - Hotline : 0917949933 - Email : bientan@phuonglai.com