Biến tần LS series IE5 có công suất 0.1KW – 0.4KW, loại biến tần này được lựa chọn cho các ứng dụng nhỏ bơm quạt, phục vụ thí nghiệm

Nhà sản xuất:
Biến tần LS
Results 1 - 12 of 12

IE5

Biến tần LS IE5 0.1kW, 1P 230V

Biến tần LS IE5 0.1kW, 1P 230V

Thông tin sản phẩm

Biến tần LS IE5 0.1kW, 1P 230V

Biến tần LS IE5 0.1kW, 1P 230V

Thông tin sản phẩm

Biến tần LS IE5 0.1kW, 3P 230V

Biến tần LS IE5 0.1kW, 3P 230V

Thông tin sản phẩm

Biến tần LS IE5 0.1kW, 3P 230V

Biến tần LS IE5 0.1kW, 3P 230V

Thông tin sản phẩm

Biến tần LS IE5 0.2kW, 1P 230V

Biến tần LS IE5 0.2kW, 1P 230V

Thông tin sản phẩm

Biến tần LS IE5 0.2kW, 1P 230V

Biến tần LS IE5 0.2kW, 1P 230V

Thông tin sản phẩm

Biến tần LS IE5 0.2kW, 1P 230V

Biến tần LS IE5 0.2kW, 1P 230V

Thông tin sản phẩm

Biến tần LS IE5 0.2kW, 3P 230V

Biến tần LS IE5 0.2kW, 3P 230V

Thông tin sản phẩm

Biến tần LS IE5 0.4kW, 1P 230V

Biến tần LS IE5 0.4kW, 1P 230V

Thông tin sản phẩm

Biến tần LS IE5 0.4kW, 1P 230V

Biến tần LS IE5 0.4kW, 1P 230V

Thông tin sản phẩm

Biến tần LS IE5 0.4kW, 1P 230V

Biến tần LS IE5 0.4kW, 1P 230V

Thông tin sản phẩm

Biến tần LS IE5 0.4kW, 3P 230V

Biến tần LS IE5 0.4kW, 3P 230V

Thông tin sản phẩm

Copyright © 2019 Biến tần - bien tan 247.
Tel : 08.37658733 - Fax: 08.37658738 - Hotline : 0917949933 - Email : bientan@phuonglai.com