Biến tần LS series IC5 có công suất 0.4KW – 2,2KW, loại biến tần này được lựa chọn cho các ứng dụng dân dụng

Nhà sản xuất:
Biến tần LS
Results 1 - 8 of 8

IC5

SV004IC5-1: Biến tần 0.4kW, 1P 230V

SV004IC5-1: Biến tần 0.4kW, 1P 230V

Thông tin sản phẩm

SV004IC5-1F: Biến tần 0.4kW, 1P 230V

SV004IC5-1F: Biến tần 0.4kW, 1P 230V

Thông tin sản phẩm

SV008IC5-1: Biến tần 0.75kW, 1P 230V

SV008IC5-1: Biến tần 0.75kW, 1P 230V

Thông tin sản phẩm

SV008IC5-1F: Biến tần 0.75kW, 1P 230V

SV008IC5-1F: Biến tần 0.75kW, 1P 230V

Thông tin sản phẩm

SV015IC5-1: Biến tần 1.5kW, 1P 230V

SV015IC5-1: Biến tần 1.5kW, 1P 230V

Thông tin sản phẩm

SV015IC5-1F: Biến tần 1.5kW, 1P 230V

SV015IC5-1F: Biến tần 1.5kW, 1P 230V

Thông tin sản phẩm

SV022IC5-1: Biến tần 2.2kW, 1P 230V

SV022IC5-1: Biến tần 2.2kW, 1P 230V

Thông tin sản phẩm

SV022IC5-1F: Biến tần 2,2kW, 1P 230V

SV022IC5-1F: Biến tần 2,2kW, 1P 230V

Thông tin sản phẩm

Copyright © 2019 Biến tần - bien tan 247.
Tel : 08.37658733 - Fax: 08.37658738 - Hotline : 0917949933 - Email : bientan@phuonglai.com