• DÒng biến tần FRENIC5000G11S thích hợp cho các thiết bị như là quạt và máy bơm.

  • Hoạt động tiết kiệm năng lượng vì có chức năng tự động tiết kiệm năng lượng.

  • Hoạt động dễ dàng với bộ phím tương tác thông dụng.

Copyright © 2019 Biến tần - bien tan 247.
Tel : 08.37658733 - Fax: 08.37658738 - Hotline : 0917949933 - Email : bientan@phuonglai.com